Celkom: 0,00 
Celkom: 0,00 

Pri práci s dátami sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 428/2002 Z. z. O ochrane osobných údajov.

1.1 Prehlásenie o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť JIMMYMARKET s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu www.jimmymarket.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane.

1.2 Aké údaje zhromažďujeme?

Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a e-mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás.

1.3 K čomu údaje slúžia?

Všetky informácie v eshope www.jimmymarket.sk sú dostupné bez zadávania akýchkoľvek údajov – obchodné podmienky, návod ako nakupovať, ceny, popisy produktov, recenzie atď. Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie uvedené údaje a tieto s Vaším súhlasom získame pri Vašej registrácii, a to buď trvalej alebo dočasnej.

1.4 Ako môžete existenciu týchto dát ovplyvniť?

Po zalogovaní do eshopu www.jimmymarket.sk môžete tieto údaje editovať či mazať. (Nemožno z účtovných dôvodov editovať fakturačné údaje.) V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť a doteraz ste u nas nenakúpili, stačí poslať e-mail na reklamacie@jimmymarket.sk

X